W zdrowym sercu EF 50–70% uważa się za normalne

Może być lewostronny, prawostronny lub oba. Częściej występuje lewostronna HF, a z czasem lewostronna HF może prowadzić do prawostronnej HF.

Najbardziej dominujące czynniki przyczyniające się do CHF wynikają z choroby wieńcowej i cukrzycy, jednak istnieje wiele innych potencjalnych przyczyn, w tym:

 • Zawał serca
 • Wysokie ciśnienie krwi
 • Choroba zastawki serca
 • Zakrzep krwi w płucach
 • Niekontrolowane nieprawidłowe rytmy serca
 • Zapalenie mięśnia sercowego
 • Wrodzona wada serca
 • Ciężka choroba płuc (POChP)
 • Otyłość
 • Kardiomiopatie restrykcyjne
 • Zaciskające zapalenie osierdzia
 • Bezdech senny

4 etapy niewydolności serca

American College of Cardiology (ACC) i American Heart Association (AHA) określiły cztery etapy niewydolności serca:

Scena Opis
Etap A Wysokie ryzyko HF, ale bez objawów lub strukturalnej choroby serca.
Etap B Ma strukturalną chorobę serca, ale nie ma żadnych objawów.
Etap C Ma strukturalną chorobę serca i objawy.
Etap D Ma nieuleczalną HF, która wymaga zmodyfikowanych interwencji.

Symptomy i objawy

We wczesnej fazie choroby może występować coraz mniej dokuczliwych objawów. Stopniowo będą się zwiększać pod względem ilości i nasilenia.

Lewa HF

Kiedy natleniona krew dostaje się do lewej komory, komora mięśniowa jest zbyt gruba i sztywna, aby rozluźnić się i wypełnić krwią (rozkurczowa HF) lub zbyt słaba, aby przecisnąć krew przez aortę do krążenia w organizmie (skurczowa HF). Następnie płyn cofa się w płucach i stają się one zatkane.

Może to powodować duszność, mokry lub podbarwiony krwią produktywny kaszel i niższe nasycenie krwi tlenem. Podczas słuchania za pomocą stetoskopu odgłosy płuc można opisać jako „trzaski” lub „rzężenia”.

Prawostronna HF

Prawa komora nie może wycisnąć wystarczającej ilości powracającej nieutlenionej krwi z organizmu do płuc, aby ponownie natlenić. Następnie płyn gromadzi się w żyłach i ciele, powodując obrzęk nóg i brzucha.

Typowe objawy CHF to:

 • Duszność
 • Obrzęk w podudziach i brzuchu
 • Częsty mokry kaszel i świszczący oddech
 • Zmęczenie lub osłabienie
 • Zmniejszona tolerancja wysiłku
 • Niemożność położenia się płasko
 • Częste oddawanie moczu
 • Mdłości
 • Poszerzone żyły szyjne

Frakcja wyrzutowa lewej komory

Lewa komora jest główną komorą pompującą serca. Jeśli nie może odpowiednio się skurczyć, aby wcisnąć wystarczającą ilość krwi do krążenia, frakcja wyrzutowa (EF) jest zmniejszona. EF jest wyrażona w procentach i jest to ilość krwi wyrzucanej z lewej komory w stosunku do całkowitej ilości krwi, która wypełniła komorę przed skurczem.

Nie wszystkie przypadki CHF mają obniżoną EF, określaną jako „zachowana EF”. Dzieje się tak, ponieważ lewa komora może być w stanie wycisnąć krew, ale początkowo nie wypełniła się wystarczającą ilością krwi z mięśnia, który był zbyt gruby lub sztywny, aby się rozluźnić. W zdrowym sercu EF 50–70% uważa się za normalne. EF poniżej 25% oznacza poważne upośledzenie, podczas gdy mniej niż 15% uważa się za stadium schyłkowe lub za kandydata do przeszczepu.

Jak diagnozuje się CHF?

Lekarz zada wiele pytań dotyczących Twojej historii zdrowia, objawów i przyjmowanych leków. Prawdopodobnie wyślą skierowanie do kardiologa. Każde z następujących badań może być pomocne w rozpoznaniu CHF: badanie krwi, EKG, echokardiogram (USG serca), tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny, prześwietlenie lub test wysiłkowy.

Leczenie CHF

Nie ma lekarstwa na niewydolność serca, ale leczenie może spowolnić postęp, złagodzić objawy i poprawić jakość życia. Opcje leczenia mogą obejmować:

 • Leki poprawiające pracę serca
 • Dieta o niskiej zawartości soli w celu zmniejszenia retencji płynów
 • Zmiany stylu życia
 • Leczenie innych schorzeń, które pogarszają HF
 • Wszczepialny defibrylator zapobiegający nagłej śmierci sercowej
 • Rozrusznik serca
 • Transplantacja serca

Działania zapobiegawcze

Najlepiej jest prowadzić zdrowy tryb życia i zapobiegać czynnikom ryzyka, które mogą prowadzić do tej trwającej całe życie choroby. Dbanie o siebie w następujący sposób może pomóc zmniejszyć ryzyko nabycia CHF:

 • Zarządzaj ciśnieniem krwi
 • Utrzymuj cholesterol w normalnym zakresie
 • Nie pal
 • Utrzymuj zdrową wagę
 • Jedz zdrową dietę
 • Dobrze się wyspać
 • Ogranicz alkohol
 • Redukować stres
 • Zarządzaj cukrzycą i kontroluj poziom cukru we krwi

Zastoinowa niewydolność serca może być przerażającą diagnozą. Specjaliści kardiolodzy opracują plan leczenia, aby zarządzać opieką nad pacjentem, mając na celu ograniczenie częstych hospitalizacji, poprawę jakości życia i lepsze wyniki.

Uzależnienie, wciągająca i złożona walka, z którą boryka się wielu, ma korzenie wykraczające poza nasze wybory. Sekrety tkwią w naszym genetycznym składzie. W świecie farmakogenomiki, przełomowej dziedziny, która bada związek między genetyką a reakcją na leki, odkrywamy nową granicę w leczeniu uzależnień: medycynę spersonalizowaną.

Kluczowe dania na wynos:

 • Farmakogenomika bada związek między genami a odpowiedzią na lek.
 • Czynniki genetyczne istotnie wpływają na uzależnienie od narkotyków.
 • Medycyna spersonalizowana może pomóc w leczeniu pacjentów zgodnie z ich genetyką.
 • Testy genetyczne mogą zidentyfikować potencjalne interakcje leków i zoptymalizować plany leczenia.

Dołącz do nas, aby zbadać czynniki genetyczne stojące za uzależnieniem od narkotyków, sposoby wykorzystania farmakogenomiki do personalizacji leczenia oraz rolę testów genetycznych w medycynie uzależnień.

Czynniki genetyczne stojące za uzależnieniem

Uzależnienie jest chorobą, na którą wpływa złożona zależność czynników genetycznych i środowiskowych. Udowodniono, że zmienne genetyczne mają znaczenie w rozwoju uzależnienia, oprócz wpływów środowiskowych, takich jak stres i ekspozycja na leki.

Badania zidentyfikowały kilka genów, które mogą być zaangażowane w rozwój uzależnienia. Jednym z genów, który był szeroko badany w związku z uzależnieniem, jest gen kodujący receptor dopaminy D2. Dopamina jest neuroprzekaźnikiem niezbędnym dla układu nagrody w mózgu, który odpowiada za motywację i odczuwanie przyjemności. Narkotyki, takie jak kokaina, metamfetamina i opioidy, zwiększają uwalnianie dopaminy w mózgu, wywołując uczucie euforii i wzmacniając zachowania związane z poszukiwaniem narkotyków.

Pewne odmiany genetyczne mogą sprawić, że będziesz bardziej podatny na rozwój uzależnienia. Przyjrzyjmy się niektórym kluczowym czynnikom genetycznym stojącym za uzależnieniem w prosty i łatwy do zrozumienia sposób.

Gen receptora dopaminy D2

Ten gen jest odpowiedzialny za kodowanie receptora dopaminy D2 w naszych mózgach. Dopamina jest substancją chemiczną, która odgrywa kluczową rolę w systemie nagradzania naszego mózgu. Wariacje w tym genie, takie jak allel Taq1A, mogą prowadzić do zmniejszenia liczby receptorów dopaminy D2. Oznacza to, że osoby z tym wariantem mogą odczuwać mniejszą przyjemność i satysfakcję z codziennych czynności, takich jak jedzenie czy kontakty towarzyskie. W rezultacie nadużywanie narkotyków może być dla nich bardziej atrakcyjne.

Geny metabolizmu

Niektóre geny wpływają na to, jak nasze ciała przetwarzają leki, w tym opioidy. Wariacje w tych genach mogą wpływać na to, jak szybko lub wolno nasz organizm metabolizuje leki. Może to wpływać na indywidualne ryzyko rozwoju uzależnienia od opioidów.

Geny układu endokannabinoidowego

Układ endokannabinoidowy bierze udział w regulacji różnych funkcji mózgu, w tym związanych z uzależnieniem. Stwierdzono, że geny związane z tym systemem odgrywają rolę w rozwoju uzależnienia od narkotyków.

Inne czynniki

Chociaż czynniki genetyczne mogą wpływać na indywidualne ryzyko uzależnienia, należy pamiętać, że sama genetyka nie pozwala przewidzieć, czy ktoś uzależni się od narkotyków. Na przykład czynniki środowiskowe i styl życia również mają znaczący wpływ. Jednak znajomość czynników genetycznych leżących u podstaw uzależnienia może pomóc lekarzom w opracowaniu skuteczniejszych planów profilaktyki i leczenia.

Identyfikując osoby o wyższym ryzyku uzależnienia ze względu na ich skład genetyczny, podmioty świadczące opiekę zdrowotną mogą zapewnić ukierunkowane interwencje, takie jak terapia behawioralna lub leczenie wspomagane lekami, które mogą zmniejszyć ryzyko rozwoju uzależnienia.

Medycyna spersonalizowana w leczeniu uzależnień

Medycyna spersonalizowana, powszechnie nazywana medycyną precyzyjną, to podejście do opieki medycznej uwzględniające unikalny skład genetyczny danej osoby oraz inne czynniki, takie jak styl życia i środowisko. Ponieważ medycyna spersonalizowana umożliwia lekarzom dostosowywanie programów leczenia do specyficznych potrzeb każdego pacjenta, pojawiła się jako potencjalna metoda leczenia uzależnień.

Badania genetyczne

Testy genetyczne odgrywają kluczową rolę w spersonalizowanej medycynie w leczeniu uzależnień. Analizując skład genetyczny danej osoby, pracownicy służby zdrowia mogą uzyskać wgląd w to, jak mogą reagować na leki i zidentyfikować potencjalne ryzyko lub skutki uboczne. Informacje te pomagają w wyborze najbardziej odpowiednich opcji leczenia dla każdej osoby.

Dobór i dawkowanie leków

Jedną z istotnych zalet medycyny spersonalizowanej jest możliwość wyboru leków, które z większym prawdopodobieństwem będą skuteczne dla konkretnej osoby. Testy genetyczne mogą dostarczyć wglądu w unikalne wariacje genetyczne danej osoby, które wpływają na metabolizm leków. Ta wiedza pomaga pracownikom służby zdrowia przepisywać leki, które z największym prawdopodobieństwem będą działać optymalnie dla pacjenta. Dodatkowo medycyna spersonalizowana pomaga określić odpowiednią dawkę leku na podstawie profilu genetycznego danej osoby, poprawiając skuteczność leczenia i zmniejszając ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Dopasowanie terapii behawioralnej

Medycyna spersonalizowana wykracza poza dobór leków. Uwzględnia również behawioralny aspekt leczenia uzależnień. Testy genetyczne mogą dostarczyć cennych informacji na temat genetycznych predyspozycji danej osoby do określonych terapii behawioralnych. Ta wiedza pozwala świadczeniodawcom dostosować podejście do terapii behawioralnej, które z większym prawdopodobieństwem będzie rezonować z daną osobą, zwiększając ogólną skuteczność leczenia.

Skutki uboczne i czynniki ryzyka

Medycyna spersonalizowana pomaga zidentyfikować osoby z wyższym ryzykiem wystąpienia niepożądanych reakcji na leki lub skutków ubocznych w oparciu o ich skład genetyczny.Więcej informacji można znaleźć na stronie https://maasalong-official.top/pl/ .

Contents